Smaller Default Larger

Filmowanie jest filozofowaniem.

Nie ma przekazu, który nie niósłby w sobie pewnej wizji świata. Nie ma ustawienia kamery, które jest bez znaczenia. Nie ma wyboru, który byłyby tylko czysto estetycznym rozstrzygnięciem.

Jako organizatorzy IX Festiwalu Filmu Filozoficznego chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tegorocznej edycji. Bez wsparcia naszych partnerów i patronów medialnych na pewno nie udałoby się osiągnąć tego, co zaplanowaliśmy. W sukcesie festiwalu ogromną rolę odegrali nasi goście, zarówno ci z Polski, jak i z zagranicy. Wśród nich byli reżyserzy, poeci, producenci filmowi, a także filologowie, teatrolodzy i filmoznawcy. Wszyscy ci, którzy poświęcili część swojego życia poszukiwaniom związanym z osobą Piera Paolo Pasoliniego.

Mamy nadzieję, że emocje związane z festiwalem zostaną z Państwem na długo i staną się pretekstem do uczestniczenia w kolejnej edycji, która odbędzie się już za rok.

Stowarzyszenie EKSIT, Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, zapraszają po raz dziewiąty na interdyscyplinarne przedsięwzięcie łączące filozofię i film. Tegoroczna edycja odbędzie się tym razem w marcu. Naszą uwagę kierujemy tym razem w stronę Włoch, jako głównego bohatera festiwalu wybierając Pier Paolo Pasoliniego. Hasłem przewodnim nadchodzącej edycji jest: amor fati/fatum amoris. Celem takiego tematu jest zwrócenie uwagi widzów na uniwersalność i ponadczasowość zagadnienia roli losu w życiu człowieka – zmaganiom z nim, akceptacji bądź niemożliwości pogodzenia się z nim, afirmacji życia ze wszystkim, co przynosi, bądź odrzucaniu go.

W marcu zapraszamy Państwa na spotkanie autorskie z dr Piotrem Kletowskim połączone z promocją jedynej w Polsce monografii Pasoliniego Pier Paolo Pasolini. Twórczość filmowa, wydanej przez Wydawnictwo Akademickie SEDNO. Spotkanie to odbędzie się pod hasłem: Pier Paolo Pasolini. Twórczość filmowa, teatralna, filozoficzna, literacka i poświęcone będzie wieloaspektowej twórczości artysty. Wydarzenie wzbogaci projekcja filmu dokumentalnego ukazującego postać reżysera oraz dyskusja z udziałem publiczności festiwalowej.

Marcowa odsłona festiwalu, opierać się będzie na prezentacji twórczości Pasoliniego: filmowej, teatralnej, poetyckiej i filozoficznej. Oprócz projekcji filmowych pojawią się dyskusje, m.in. dotyczące wątków antycznych, psychoanalitycznych, dramaturgicznych, a także panel dyskusyjny z udziałem ekspertów z Polski i z Włoch oraz kameralny wieczór poetycki. Pojawią się także projekcje młodych niezależnych twórców, a także filmy uznanych filmowców podejmujące dyskusję z tematyką obsesyjnie obecną w twórczości Pasoliniego.

Festiwal Filmu Filozoficznego jest pierwszą tego typu imprezą filozoficzno-filmową w Polsce, Europie i na świecie, a jego podstawowym celem jest promocja interdyscyplinarnego podejścia do sztuki filmowej. Głównym przedmiotem zainteresowania jest proces oddziaływania pomiędzy dwoma dziedzinami: filozofią i filmem.

Profil Festiwalu odpowiada również potrzebom wrażliwego, świadomego i spragnionego ambitnych zjawisk kinowych odbiorcy sztuki filmowej, który zyskuje możliwość uczestniczenia i interpretowania dzieł filmowych w innej, często nowatorskiej perspektywie.

Kolejnym celem Festiwalu jest tworzenie stałej, wyodrębnionej przestrzeni konfrontacji nie tylko polskich, ale i zagranicznych twórców, których wysublimowany język filmowy służy nie tylko rozrywce, lecz prowadzi do dyskusji, refleksji nad uniwersalnymi wartościami oraz współczesną wizją człowieka.

U podstaw naszego myślenia o kinie znajduje się przeświadczenie, że kino filozoficzne wyrasta z tych samych przesłanek, co myślenie filozoficzne: zdziwienia, wątpienia, cierpienia. Czerpie z tych samych pytań, szuka odpowiedzi. Jest to również myślenie o kinie jako medium odsłaniającym jakąś tajemnicę człowieka w relacji do innego człowieka, do samego siebie, do rzeczywistości, w której egzystuje, i która go przekracza. Dlatego ważnym zadaniem Festiwalu Filmu Filozoficznego jest próba odkrycia przed widzem całego bogactwa założeń filozoficznych lub ich braku, znajdujących się na różnych poziomach i w różnym stopniu w tkance dzieła filmowego.

Kino integrując wiele sztuk, kreuje odrębny i niepowtarzalny sposób wypowiedzi, w ramach której możliwe jest także stworzenie przestrzeni komentarza dla różnych idei filozoficznych. Festiwal Filmu Filozoficznego realizuje także ideę popularyzacji filozofii poprzez film.