AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na IX edycję Festiwalu Filmu Filozoficznego. Kinematograf Filozoficzny, która odbędzie się w marcu 2015 roku.

Tegoroczna edycja festiwalu zwróci się tym razem ku kinematografii włoskiej, a szczególnie postaci Pier Paolo Pasoliniego. Hasłem przewodnim festiwalu jest amor fati/fatum amoris.
Zapraszamy!

Stowarzyszenie EKSIT, Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, zapraszają po raz dziewiąty na interdyscyplinarne przedsięwzięcie łączące filozofię i film. Tegoroczna edycja odbędzie się tym razem w marcu. Naszą uwagę kierujemy tym razem w stronę Włoch, jako głównego bohatera festiwalu wybierając Pier Paolo Pasoliniego. Hasłem przewodnim nadchodzącej edycji jest: amor fati/fatum amoris. Celem takiego tematu jest zwrócenie uwagi widzów na uniwersalność i ponadczasowość zagadnienia roli losu w życiu człowieka- zmaganiom z nim, akceptacji bądź niemożliwości pogodzenia się z nim, afirmacji życia ze wszystkim, co przynosi, bądź odrzucaniu go.

W marcu zapraszamy Państwa na spotkanie autorskie z dr Piotrem Kletowskim połączone z promocją jedynej w Polsce monografii Pasoliniego „Pier Paolo Pasolini. Twórczość filmowa”. Spotkanie to odbędzie się pod hasłem: Pier Paolo Pasolini. Twórczość filmowa, teatralna, filozoficzna, literacka i poświęcone będzie wieloaspektowej twórczości artysty. Wydarzenie wzbogaci projekcja filmu dokumentalnego ukazującego postać reżysera oraz dyskusja z udziałem publiczności festiwalowej.

Marcowa odsłona festiwalu, opierać się będzie na prezentacji twórczości Pasoliniego: filmowej, teatralnej, poetyckiej i filozoficznej. Oprócz projekcji filmowych pojawią się dyskusje, m.in. dotyczące wątków antycznych, psychoanalitycznych, dramaturgicznych, a także panel dyskusyjny z udziałem ekspertów z Polski i z Włoch oraz kameralny wieczór poetycki. Pojawią się także projekcje młodych niezależnych twórców, a także filmy uznanych filmowców podejmujące dyskusję z tematyką obsesyjnie obecną w twórczości Pasoliniego.

 

Filmowanie jest filozofowaniem.

Nie ma przekazu, który nie niósłby w sobie pewnej wizji świata. Nie ma ustawienia kamery, które jest bez znaczenia. Nie ma wyboru, który byłyby tylko czysto estetycznym rozstrzygnięciem.

Festiwal Filmu Filozoficznego jest pierwszą tego typu imprezą filozoficzno-filmową w Polsce, Europie i na świecie, a jego podstawowym celem jest promocja interdyscyplinarnego podejścia do sztuki filmowej. Głównym przedmiotem zainteresowania jest proces oddziaływania pomiędzy dwoma dziedzinami: filozofią i filmem.

Profil Festiwalu odpowiada również potrzebom wrażliwego, świadomego i spragnionego ambitnych zjawisk kinowych odbiorcy sztuki filmowej, który zyskuje możliwość uczestniczenia i interpretowania dzieł filmowych w innej, często nowatorskiej perspektywie.

Kolejnym celem Festiwalu jest tworzenie stałej, wyodrębnionej przestrzeni konfrontacji nie tylko polskich, ale i zagranicznych twórców, których wysublimowany język filmowy służy nie tylko rozrywce, lecz prowadzi do dyskusji, refleksji nad uniwersalnymi wartościami oraz współczesną wizją człowieka.

U podstaw naszego myślenia o kinie znajduje się przeświadczenie, że kino filozoficzne wyrasta z tych samych przesłanek, co myślenie filozoficzne: zdziwienia, wątpienia, cierpienia. Czerpie z tych samych pytań, szuka odpowiedzi. Jest to również myślenie o kinie jako medium odsłaniającym jakąś tajemnicę człowieka w relacji do innego człowieka, do samego siebie, do rzeczywistości, w której egzystuje, i która go przekracza. Dlatego ważnym zadaniem Festiwalu Filmu Filozoficznego jest próba odkrycia przed widzem całego bogactwa założeń filozoficznych lub ich braku, znajdujących się na różnych poziomach i w różnym stopniu w tkance dzieła filmowego.

Kino integrując wiele sztuk, kreuje odrębny i niepowtarzalny sposób wypowiedzi, w ramach której możliwe jest także stworzenie przestrzeni komentarza dla różnych idei filozoficznych. Festiwal Filmu Filozoficznego realizuje także ideę popularyzacji filozofii poprzez film.